Công thức BYO chuẩn

Tất cả các công thức tìm thấy trên trang đều được thiết lập để tuân theo các tiêu chuẩn công thức trừ khi có ghi chú khác.

Hiệu quả chiết xuất: 65%

(tức là – 1 pound của 2-row malt, có giá trị chiết xuất tiềm năng là 1,037 trong một gallon nước Mỹ, sẽ mang lại giá trị wort là 1,024.)

Chiết xuất các giá trị cho chiết xuất mạch nha:
– Chiết xuất mạch nha lỏng (LME) = 1,033–1,037
– Chiết xuất mạch nha khô (DME) = 1,045
Chiết xuất tiềm năng cho ngũ cốc:
2-row base malts = 1.037–1.038
wheat malt = 1.037
6-row base malts = 1.035
Munich malt = 1.035
Vienna malt = 1.035
crystal malts = 1.033–1.035
chocolate malts = 1.034
dark roasted grains = 1.024–1.026
flaked maize and rice = 1.037–1.038
Hoa bia:
Chúng tôi tính toán IBU dựa trên mức sử dụng 25% hoa bia cho một giờ đun sôi viên hoa bia ở trọng lượng cụ thể nhỏ hơn 1,050.
Đối với hoa bia sau khi đun sôi, chúng tôi tính toán IBU dựa trên mức sử dụng 10% hoa bia cho 30 phút ở trọng lượng cụ thể nhỏ hơn 1,050. Tăng liều lượng hoa bia 10% nếu sử dụng hoa bia nguyên lá.
Gallon:
Chúng tôi sử dụng gallon Mỹ bất cứ khi nào gallon được đề cập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *